TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỘNG ĐỒNG BIM VIỆT NAM
Uploaded image

Thành viên

Chủ Tịch HĐQT, Giám Đốc Điều Hành, Tổng Giám Đốc doanh nghiệp, Trưởng nhóm, trưởng phòng BIM, Thiết kế, Tư vấn, quản lý dự án, Giám sát,…
Uploaded image

Tầm nhìn

BIM VietNam là tổ chức xã hội nghề nghiệp có uy tín và quy mô lớn nhất về số lượng và chất lượng thành viên của cộng đồng áp dụng BIM tại Việt Nam
Uploaded image

SỨ MỆNH

Nâng cao năng lực cá nhân, tổ chức tại Việt Nam ngang tầm quốc tế thông qua việc phát triển và xây dựng các chuẩn mực, giá trị và kỷ năng việc áp dụng BIM
Uploaded image

HOẠT ĐỘNG

Workshop: 12 buổi Training: 24 buổi Event: 10 buổi Xây dựng dự án “Tiếp nhận BIM” Kết nạp thành viên chính thức

CÁC THÔNG TIN

Về Cộng Đồng Bim Việt Nam

Cộng đồng BIM Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, phi lợi nhuận, phi chính trị, phi tôn giáo gồm các cá nhân là công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công cộng, dân dụng, công nghiệp, hạ tầng và một số ngành liên quan. Các thành viên tham gia sự kiện có cơ hội tuyệt vời kết nối và giao lưu với các chuyên gia từ Kiến Trúc, Kỹ thuật, Xây dựng, Quản lý Facility, Sản xuất, Kế hoạch, Quantity Surveying, nhà phát triển/ cung cấp phần mềm, Dịch vụ AEC, nhà kinh doanh/ phát triển bất động sản, tổ chức giáo dục và chính phủ

 • Điều 1 : Tên gọi Cộng đồng

  Tên chính thức: Cộng đồng BIM Việt Nam
  Tên giao dịch nước ngoài : BIM Vietnam Community

 • Điều 2: Mục đích của Cộng đồng

  - Phát triển chuyên môn – nghề nghiệp trong lĩnh vực BIM của cá nhân thành viên.
  - Trao đổi kinh nghiệm và xây dựng các dự án phát triển cộng đồng BIM.
  - Mở rộng mối quan hệ giao lưu học thuật, chuyên môn và kinh doanh trong và ngoài nước.

 • Điều 3: Cộng đồng có các chức năng

  3.1. Tạo điều kiện hỗ trợ thành viên nâng cao tri thức, nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh trong các hoạt động BIM.
  3.2. Tạo điều kiện để thành viên tham gia các hoạt động xã hội góp phần cải thiện cuộc sống của cộng đồng.
  3.3. Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến của các thành viên với các cá nhân, các doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài.

 • Điều 4: Cộng đồng có nhiệm vụ:

  4.1. Tổ chức các hoạt động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thực tế áp dụng BIM để hỗ trợ thành viên và phát huy tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên.
  4.2. Giúp đỡ các thành viên mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo đúng thông lệ, tập quán quốc tế và tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
  4.3. Định hướng và khuyến khích thành viên tham gia các khóa học đào tạo và thực hiện các dự án BIM.
  4.4. Xây dựng các dự án mang giá trị thay đổi tích cực cho cộng đồng BIM.

QUY TRÌNH BIM

Uploaded image

3D BIM

3-Dimensional view
Uploaded image

4D BIM

3D + Schedule
Uploaded image

5D BIM

3D + Cost
Uploaded image

6D BIM

3D + Facilities management

HOẠT ĐỘNG

Liên hệ

Cộng Đồng Bim Việt Nam

Video về Bim Việt Nam

Our Partners: