10/30/2016

Talk show 6

50.000 đ/người.*
*Do số lượng ghế ngồi có hạn, xin vui lòng đăng ký trước ngày 05/08/2016. Sau thời gian này, xin vui lòng liên hệ vào số Hotline để kiểm tra thông tin ghế trống.
LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT:

  1. Lâm Thanh Hoàng. ĐT : 0934144498. Email: hoang.lam@bimvietnam.org
  2. Từ Kim Hải, ĐT : 0913602210. Email: hai.tu@bimvietnam.org

Link đăng ký : https://goo.gl/forms/yzozsCe2aIqFuIrJ3

 

Our Partners: