10/30/2016

Talk show 8

PHÍ THAM DỰ:
Miễn phí.*
*Do số lượng ghế ngồi có hạn, xin vui lòng đăng ký trước ngày 06/10/2016. Sau thời gian này, xin vui lòng liên hệ vào số Hotline để kiểm tra thông tin ghế trống.

LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT:  

  1. Lâm Thanh Hoàng. ĐT : 0934144498. Email: hoang.lam@bimvietnam.org
  2. Từ Kim Hải, ĐT : 0913602210. Email: hai.tu@bimvietnam.org

Our Partners: