08/12/2016

Training

Chủ đề: “IFC – tổng quan về data sharing trong xây dựng và quản lý vận hành công trình”

Nằm trong kế hoạch đào tạo hàng năm, cộng đồng BIM Việt Nam tiếp tục tổ chức chương trình đào tạo với chủ đề: “IFC – tổng quan về data sharing trong xây dựng và quản lý vận hành công trình” với thông tin chi tiết như sau :
1. Thời gian : Sáng thứ 7 lúc 9:30 – 12:00 ngày 26/03/2016
2. Địa điểm : tại văn phòng Crosscoop, Tầng 12A, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
3. Nội dung : Giới thiệu về ifc: nền tảng chia sẻ data giữa các phần mềmBIM khác nhau và cách sử dụng nó
4. Người trình bày : Trang Nguyen, BIM Manager công ty The BIM Factory.
5. Chi phí : free
6. Link Đăng ký : http://goo.gl/forms/lB8lZhV3bU
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hoàng (0934144498) hoặc qua email hoang.lam@bimvietnam.org

Our Partners: