Giới thiệu

Được giới thiệu đến thế giới bất động sản vào năm 2015 taị Mỹ, 3D Scanning áp dụng công nghệ thực tế ảo để người dùng có thể tham quan thế giới thực tế ảo vô cùng chân thực như thể người dùng đang có mặt ở chính địa điểm họ tìm kiếm. Không gian khi đã được quét 3D, các sản phẩm 3D scanning sẽ được tải lên trang web lưu trữ và sản phẩm hoàn thiện là một video tham quan thực tế ảo cho phép người dùng tương tác một cách tối ưu, từ đó trải nghiệm không gian như thế họ đang ở chính tại địa điểm đó.
3D scanning là phương thức trải nghiệm không gian qua mạng internet đa chiều và chân thực nhất.

Bảng giá
Trên 10 hecta
1,800