Building 3D model of existing wooden roof structur

Trong dự án này, khách hàng của VMT không biết liệu kết cấu đà gỗ của tầng mái có được xây dựng như trong bản vẽ có sẵn hay không.

Do nhu cầu cần phải cải tạo lại toàn bộ tầng mái, nên chủ đầu tư cần bản vẽ hiện trạng chính xác toàn bộ kết cấu mái nhà. Đặt biệt là các cây đà gỗ lớn, cũng như các kết cấu trợ lực, v.v.

Từ dữ liệu scan (point cloud) thu đươc từ máy quét 3D Laser mà khách hàng cung cấp. VMT Solutions đã dựng mô hình 3D Model ArchiCAD hiện trang của tầng mái.  Mô hình này sẽ hỗ trợ cho quá trình lên kế hoạch cải tạo của khách hàng được thuận lợi hơn.

✔️ Diện tích: khoảng 262 m2

✔️ 163 file scans

✔️ Tiêu chuẩn vẽ: Standard

Zalo