BỘ XÂY DỰNG CÔNG BỐ HƯỚNG DẪN CHUNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH BIM

BIM (Building Information Model) – Mô hình thông tin công trình đang được phát triển mạnh và được đánh giá là công nghệ chủ đạo của ngành Xây dựng trong tương lai gần.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng vừa ký Quyết định số 348/QĐ-BXD công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng trong quá trình thực hiện. Quyết định này thay thế Quyết định số 1057/QĐ-BXD ngày 11/10/2017 về công bố hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình trong giai đoạn thí điểm.

 

Công trình cầu Hoàng Văn Thụ, thành phố Hải Phòng là một trong những công trình được triển khai áp dụng BIM.

Mô hình BIM cung cấp cho các kiến ​​trúc sư, kỹ sư và các chuyên gia xây dựng (AEC) cái nhìn sâu sắc và các công cụ để lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý các tòa nhà và cơ sở hạ tầng. Vì vậy, BIM là hệ quả tự nhiên của Dịch vụ Quản lý Thiết kế (DMS).

Hướng dẫn này cập nhật, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến trình tự triển khai áp dụng BIM trong dự án đầu tư xây dựng, hướng dẫn lựa chọn nội dung áp dụng BIM, môi trường dữ liệu chung (CDE), các yêu cầu trong quá trình tạo lập mô hình và các biểu mẫu hồ sơ Yêu cầu về thông tin trao đổi (EIR) và Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).

Hướng dẫn gồm 3 phần, 4 phụ lục được diễn giải chi tiết, cụ thể từ chuẩn bị đến áp thực hiện áp dụng BIM, kèm với đó là hình ảnh, bảng mẫu giúp người đọc dễ dàng nắm bắt chính xác thông tin.

Theo Đề án BIM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong giai đoạn 2017 – 2019, tập trung nâng cao nhận thức và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp áp dụng BIM; xây dựng hành lang pháp lý và hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan để áp dụng BIM; xây dựng các hướng dẫn về BIM; xây dựng các chương trình khung đào tạo kiến thức về BIM và nâng cao năng lực cho các cơ quan chuyên môn.

Từ 2018 – 2020 là giai đoạn triển khai và đánh giá mô hình BIM trong các dự án thí điểm; Cung cấp những hướng dẫn cần thiết cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các công ty tư vấn, nhà thầu xây dựng, giúp họ vượt qua những khó khăn thách thức trong quá trình áp dụng BIM; Giám sát và đánh giá công tác áp dụng thí điểm để hỗ trợ xây dựng hướng dẫn BIM chính thức.

Từ năm 2021 trở đi, trên cơ sở tổng kết, đánh giá áp dụng BIM, Bộ Xây dựng ban hành Hướng dẫn cụ thể áp dụng rộng rãi BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Mô hình thông tin công trình – BIM là một công nghệ mới, được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ số, đang được triển khai và áp dụng rộng rãi trong ngành xây dựng ở nhiều quốc gia. BIM được xem là một trong những giải pháp quan trọng để tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ 4.0 của ngành Xây dựng Việt Nam.

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

Zalo