CÀI ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN PRIMAVERA (PHÚ QUỐC-VIỆT NAM)

Quản lý dự án doanh nghiệp Primavera P6 và Quản lý dự án chuyên nghiệp Primavera P6.
a. Dịch vụ cấp phép phần mềm
Nâng cấp lên phiên bản mới nhất 17.12.7 và cập nhật các phiên bản mới cho khách hàng từ ngày ký hợp đồng
Tư vấn & hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ và tư vấn trong 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
Cung cấp hỗ trợ tại địa phương tại Việt Nam
Hỗ trợ ở nhiều chế độ khác nhau như trên trang web, email, cổng hỗ trợ, hỗ trợ từ xa (một số dịch vụ hỗ trợ thông qua truy cập từ xa vào máy của khách hàng
Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ của khách hàng, các dịch vụ hỗ trợ của OneBIM càng sớm càng tốt
Hỗ trợ trên trang web khi khách hàng yêu cầu
Giữ thông tin bí mật và chỉ có thể được sử dụng để cung cấp hỗ trợ PHẦN MỀM giải quyết vấn đề cho khách hàng.
Bảo trì phần mềm
Cung cấp dịch vụ bảo trì trong thời gian mười hai 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
Tiếp tục cung cấp phiên bản PHẦN MỀM mới khi phàn mềm được sử dụng
Cung cấp cập nhật PHẦN MỀM / nâng cấp phiên bản PHẦN MỀM mới khi khả dụng
Tất cả các vấn đề / vấn đề liên quan đến PHẦN MỀM phải được nhóm OneBIM giải quyết sớm nhất

Zalo