ĐÀO TẠO QUẢN LÝ DỰ ÁN: KHÓA HỌC CƠ BẢN PRIMAVERA P6 EPPM ( TẠI NHÀ MÁY LỌC DẦU NGHI SƠN)


Hình ảnh ghi lại tại buổi đào tạo phần mềm

Nội dung chính khóa đào tạo: Primavera P6 EPPM - Khóa học cơ bản

  • Giới thiệu; Điều hướng bao gồm tất cả các tab chính và phụ với minh họa đầy đủ các tính năng và chức năng với các ví dụ; Cấu trúc dự án (EPS & OBS); Tạo một dự án; Tạo cấu trúc phân chia công việc (WBS); Tạo mã hoạt động; Thêm Hoạt động với thời lượng, kế hoạch bắt đầu và ngày kết thúc, Cột mốc, Tạo Lịch toàn cầu & Dự án, Định dạng thời gian.
  • Duy trì Thư viện Tài liệu Dự án; Tạo mối quan hệ; Các loại mối quan hệ, lập kế hoạch; Thêm các ràng buộc; Định dạng dữ liệu; Xác định và tạo tài nguyên; Phân công tài nguyên và tính toán chi phí; Phân tích tài nguyên và chi phí, tạo chi phí, xác định và gán vai trò, phân cấp tài nguyên, gán lịch tài nguyên, nhập và xuất dữ liệu, sơ đồ logic mạng.
  • Tối ưu hóa Kế hoạch dự án; Liên kết kế hoạch dự án; Thực hiện và kiểm soát dự án; Cập nhật dự án, tạo nhiều báo cáo, tạo bảng điều khiển, hiệu suất báo cáo, nhóm, sắp xếp và lọc, trang web dự án
  • Hội thảo: Bao gồm tất cả các giai đoạn lập kế hoạch & lập kế hoạch bắt đầu từ khi bắt đầu dự án cho đến khi kết thúc phù hợp với Môi trường dự án NSRP. Tạo một EPS, OBS và WBS; Tạo một dự án, thêm các hoạt động với thời gian bắt đầu và kết thúc kế hoạch, tạo các mối quan hệ; Tạo Đường cơ sở, Lập lịch, xem Dữ liệu Lịch biểu; Phân công, phân tích tài nguyên và chi phí; San lấp mặt bằng tài nguyên, cập nhật tiến độ, báo cáo tiến độ dự án, tạo các báo cáo khác nhau. Tạo Bố cục khác nhau, Tạo Bảng điều khiển, Nhóm, Sắp xếp và Lọc

Zalo