Taps Guard Security Software

4,500,000 

Prices above do not include tax (VAT)
Available Options

Qty

Taps Guard là một phần mềm bảo mật và nền tảng cộng đồng cho phép xác minh khách truy cập và kiểm soát truy cập dễ dàng hơn.

1. Công nghệ xác thực mới nhất

 • Không có lỗi do con người
         Bảo mật của bạn làm việc cả ngày lẫn đêm. Giúp bạn dễ dàng thực hiện đúng, mọi lúc mọi nơi.
 • Tích hợp hệ thống của bạn với xác minh cấp chính phủ

         Cấp quyền truy cập bằng cách sử dụng quy trình công việc phức tạp trải dài trên nhiều hệ thống

2. Tập trung hóa, hệ thống hóa và tối ưu hóa các hoạt động bảo mật 

Taps Guard Tăng cường bảo mật của bạn với Xác minh nâng cao, theo thời gian thực được kết nối với cộng đồng

 

     
Khách truy cập tài liệu:
Xác minh thông tin:
Đảm bảo Tuân thủ:
 • Thông báo đến
 • Ghi nhật ký giao hàng
 • Cảnh báo khẩn cấp
 • Thông tin có thể kiểm tra
 • Khả năng mở rộng toàn cầu
 • Báo cáo dữ liệu lớn
 • Trang tổng quan trực tiếp
 • Tuân thủ PDPA & GDPR
 • Bảo mật chủ động
 • Quản lý tập trung

 

3. Xác minh tính bảo mật

Bảo mật lưu thông
Dễ dàng ngăn chặn truy cập trái phép và tạo điều kiện cho truy cập được cấp phép
 
Dữ liệu thời gian thực có thể sử dụng và phân tích
Cho phép truy cập và đăng xuất để được theo dõi, phân tích khách truy cập trên trang web
Thêm giá trị cho cộng đồng
Nâng cao năng suất và trách nhiệm giải trình bằng cách kết nối cộng đồng

Zalo