Oracle Primavera Portfolio Management Software

4,500,000 

Prices above do not include tax (VAT)
Available Options

Qty

Mọi tổ chức đều phải đối mặt với các quyết định đầu tư quan trọng. Bạn phải liên tục chọn từ một loạt các lựa chọn đầu tư tiềm năng và hỗ trợ các dự án. Nếu quá trình ra quyết định bị sai sót, kết quả có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.

Primavera Portfolio Primavera của Oracle cung cấp giá trị chưa từng có cho quy trình ra quyết định của doanh nghiệp. Các tính năng được cấp bằng sáng chế, khả năng mở rộng, khả năng cấu hình và giao diện người dùng linh hoạt đã mang lại kết quả có thể đo lường được cho các cơ quan chính phủ và một số cơ quan lớn nhất trên thế giới.

Các nhà phân tích ước tính rằng mỗi năm khoảng 30% trong tổng số 1 đến 2 nghìn tỷ đô la Mỹ chi cho việc triển khai CNTT ở Bắc Mỹ bị lãng phí. Lý do chính là hầu hết các quy trình ra quyết định hiện tại không nắm bắt và phân tích hiệu quả các dữ liệu cần thiết để liên kết các mục tiêu chiến lược với các kế hoạch thực hiện. Đó là nơi các giải pháp Primavera có thể giúp ích. Bằng cách kết hợp các quy trình quản trị có thể lặp lại, và các chỉ số đánh giá nhất quán với khả năng nắm bắt và phân tích tất cả dữ liệu có liên quan, Primavera Portfolio Management giúp bạn đạt được các mục tiêu chiến lược và mang lại giá trị. Từ tự động hóa quy trình làm việc và quy trình phê duyệt, lựa chọn đề xuất đầu tư, cấp vốn cho các trường hợp kinh doanh mạnh mẽ, tchuẩn bị sẵn các tình huống “điều gì xảy ra nếu” và phân tích tiến độ hoạt động, Primavera Portfolio Primavera hướng dẫn bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên, lập kế hoạch và thực hiện danh mục đầu tư của doanh nghiệp một cách chiến lược. Primavera Portfolio Primavera Ban sẽ đảm bảo rằng bạn tiếp tục tăng năng suất và hoàn thành đúng hạn, củng cố hồ sơ theo dõi hiệu suất và cuối cùng là cải thiện kết quả cuối cùng của bạn.

Các lợi ích chính:

 • Dễ dàng lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu của các khoản đầu tư.
 • Tối đa hóa năng suất bằng cách làm việc quan trọng nhất các khoản đầu tư.
 • Chuyển hướng chi tiêu bị lãng phí bằng cách loại bỏ các khoản đầu tư dư thừa hoặc không mang tính chiến lược.
 • Giữ cho tình trạng danh mục đầu tư đi đúng hướng.
 • Đánh dấu các điều chỉnh để đạt được các mục tiêu nhanh chóng hơn.
 • Đo lường ROI trên tất cả các khoản đầu tư để xác định giá trị thực tế.
Giải pháp để lập kế hoạch và kiểm soát đầu tư

 

Primavera Portfolio Primavera cho phép bạn liên kết tạo quy trình làm việc tự động và quy trình phê duyệt hỗ trợ đề xuất, lập kế hoạch và kiểm soát danh mục đầu tư. Giải pháp có cấu hình cao, có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của tổ chức. Primavera Portfolio Primavera là trung tâm của một kế hoạch 6 bước hiệu quả và quy trình kiểm soát cho phép bạn:
 • Làm rõ các mục tiêu chiến lược chính bằng cách trình bày chúng theo những cách có thể đo lường được.
 • Đề xuất các sáng kiến phù hợp với chiến lược và sứ mệnh của tổ chức
 • Ưu tiên và lựa chọn các khoản đầu tư với lý do chính đáng về tình huống kinh doanh phù hợp thực tế kết hợp kinh phí và nhân sự
 • Theo dõi trạng thái hoạt động và thông báo kết quả hoạt động mới nhất.
 • Xem xét hiệu suất trong thời gian thực, so sánh dữ liệu hiện tại với quá khứ hoặc tương lai để xác định các lỗ hổng đầu tư và các vấn đề tiềm ẩn.
 • Điều chỉnh, xem xét tăng, giảm hoặc rút lui tài trợ đầu tư khi thích hợp.

 

Primavera Portfolio Management có tính năng Bản đồ nhà đầu tư và bảng điều khiển để phân tích dữ liệu chiến lược và chỉ số ra quyết định. Đồng thời, các chỉ số thiết yếu này cũng được sử dụng làm cơ sở cho việc lập kế hoạch các kịch bản “nếu xảy ra” trong Bản đồ nhà đầu tư, từ đó xác định danh mục đầu tư tối ưu.

 

Chia sẻ dữ liệu nhanh hơn

Primavera Portfolio Primavera cũng cung cấp quy trình giúp hợp lý hóa các quy trình, phê duyệt và biểu mẫu cho phép thu thập dữ liệu nhanh hơn. Đẩy nhanh quy trình làm việc để đánh giá, hướng dẫn tổ chức một cách nhanh chóng thông qua các nỗ lực làm việc và các quyết định quan trọng của họ. Các biểu mẫu sắp xếp hợp lý truy xuất thông tin giữa các phòng ban đang sử dụng các hệ thống khác nhau.

 

Primavera Portfolio Primavera củng cố hơn nữa việc ra quyết định danh mục đầu tư của bạn dựa vào ba thành phần sau:

• Đề xuất

• Cầu nối – (tích hợp) với Primavera P6 Professional Project Management and Microsoft Project Server

• Theo dõi nhanh – cấu hình trước các quy trình quản lý danh mục dự án và ứng dụng

Đề xuất

Đề xuất cho phép các tổ chức nắm bắt ý tưởng, khảo sát trên toàn doanh nghiệp thông qua Web và sau đó tự động gửi chúng đến các danh mục đầu tư thích hợp để cho điểm, phân tích và hành động. Các đề xuất được phân tích để xác định xem chúng có xứng đáng khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo hay không, chẳng hạn như trường hợp kinh doanh phát triển. Ví dụ về các đề xuất này là yêu cầu nâng cao, yêu cầu dự án, hộp thư góp ý và ý tưởng sản phẩm mới. Đề xuất có thể được gửi ẩn danh.

Cầu nối

Cầu nối Máy chủ Primavera P6 và Microsoft Office Project (MSP) cung cấp một người dùng chặt chẽ, hai chiều, giao diện cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các khoản danh mục đầu tư và Primavera P6 hoặc Microsoft các dự án hỗ trợ.

Người quản lý danh mục đầu tư có thể đề xuất, kiểm kê, ưu tiên và lựa chọn các sáng kiến trong Primavera Portfolio Management và sau đó quản lý các nỗ lực triển khai trong Primavera P6 hoặc MSP Server.

Dữ liệu được tóm tắt để sử dụng trong quá trình ra quyết định bao gồm lịch trình, chi phí và dữ liệu tài nguyên. Ngoài ra, nó cho phép liên kết nhiều phiên bản của Primavera P6 và / hoặc Máy chủ MSP.

 

Theo dõi nhanh

Fast Track để Quản lý Danh mục Ứng dụng giúp bạn tập trung vào việc phân tích và đưa ra quyết định về danh mục ứng dụng để tiết kiệm tài chính. Sau khi chụp và phân tích dữ liệu có liên quan trên các ứng dụng hiện có và đưa ra quyết định khắc phục, bạn có thể sử dụng Fast Track cho Quản lý danh mục dự án để thực hiện các dự án chuyển đổi. Với quy trình này, bạn quản lý và thực hiện các điều chỉnh liên tục để tối ưu hóa ứng dụng của mình.

Fast Track for Primavera Project Portfolio Management hướng dẫn bạn quản lý danh mục dự án từ khi bắt đầu đến hoàn thành bằng cách sử dụng các kỹ thuật đánh giá, lựa chọn dựa trên các chỉ số liên kết chiến lược, rủi ro, lịch trình và lợi tức đầu tư. Các dự án đã chọn thường được quản lý tận dụng dữ liệu chi tiết tóm tắt từ nhiều nguồn khác nhau như Oracle’s Primavera P6 Professional Project Management hoặc MSP Server. Dữ liệu tóm tắt này hỗ trợ theo dõi dự án, theo dõi tiến độ và hiện thực hóa giá trị dự án.

Zalo