Oracle Primavera Schedule Software

2,000,000 

Prices above do not include tax (VAT)
Available Options

Qty

Khả năng quản lý lịch biểu của Oracle Primavera Schedule Cloud cho phép lập kế hoạch dễ dàng trong đám mây. Dựa trên công nghệ của phần mềm lập lịch hàng đầu Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management, Oracle Primavera Cloud cho phép người quản lý dự án đánh giá các kịch bản lịch trình khác nhau để đi đến kế hoạch thực hiện dự án tối ưu. Người điều hành dự án có thể đánh giá nhu cầu nguồn lực trên nhiều dự án để duy trì nhân sự tối ưu các cấp trong toàn tổ chức. Ngoài ra, Oracle Primavera Schedule là giải pháp duy nhất tích hợp sẵn Critical Path Method, Quản lý nhiệm vụ Lean và quản lý rủi ro để mang lại hiệu quả vượt trội dự án xây dựng.
Quản lý lịch trình

Các tổ chức ngày nay có vô số dự án đang được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào, thách thức doanh nghiệp là việc quản lý rộng. Oracle Primavera Schedule giúp doanh nghiệp đáp ứng thách thức đó với khả năng lập kế hoạch và lập kế hoạch dự án mạnh mẽ.

Oracle Primavera Schedule là công cụ lý tưởng cho các tổ chức cần quản lý đồng thời nhiều dự án và hỗ trợ nhiều người dùng truy cập. Nó cung cấp khả năng lập lịch và kiểm soát tài nguyên cộng với hỗ trợ phân cấp dự án nhiều tầng, quản lý tài nguyên và các chế độ xem có thể tùy chỉnh. Dễ dàng theo dõi tiến độ thực tế so với lịch trình cơ sở dự án nhóm.

Oracle Primavera Schedule kết hợp các nguyên tắc quản lý lịch trình đã được chứng minh với bộ các công cụ cộng tác nhằm cung cấp giải pháp toàn diện để tổ chức và quản lý lịch trình các hoạt động để hoàn thành một dự án. Người dùng có thể xác định danh sách các hoạt động, chỉ định các mối quan hệ và các ràng buộc; gán các tài nguyên cần thiết. Các hoạt động được trình bày một cách hợp lý thành một dự án bằng Phương pháp Critical Path.

 


Các kịch bản về lịch biểu cho phép người dùng phân tích và điều chỉnh phiên bản “điều gì xảy ra nếu” của lịch biểu mà không ảnh hưởng đến lịch trình hiện tại. Với các kịch bản lịch trình, người dùng có thể tạo và quản lý nhiều lịch trình, sửa đổi chi tiết khi họ đánh giá và dự đoán các tình huống khác nhau, dự đoán các điều kiện, yêu cầu về nguồn lực, vai trò, kế hoạch ứng phó, sự chậm trễ và các vấn đề khác của dự án. Các kịch bản về lịch trình cho thấy một kết quả nhất định có thể ảnh hưởng như thế nào đến dự án mà không cần thực hiện thay đổi so với lịch trình thực tế.

 

Lợi ích của Oracle Primavera Schedule:

 • Giảm thiểu rủi ro về lịch trình vượt quá hạn
 • Tối ưu hóa vai trò và nguồn lực cho ROI tối đa
 • Giám sát tiến độ dự án so với đường cơ sở ban đầu và hiện tại
 • Đánh giá và lựa chọn tối ưu kịch bản lịch trình dự án
 • Theo dõi, báo cáo và phân tích hoạt động dự án, trạng thái và chỉ số hoạt động
 • Hoàn thiện dự án sớm hơn, giá trị cao hơn
 • Giám sát trạng thái các dự án trên thiết bị di động

Quản lý nguồn tài nguyên

Oracle Primavera Schedule giúp các nhà quản lý tài nguyên và dự án dễ dàng giao tiếp trao đổi về yêu cầu và quyết định trong suốt vòng đời của dự án. Bằng cách cung cấp phân tích đồ họa về sử dụng và vai trò tài nguyên, Oracle Primavera Schedule giúp các nhóm dự án quản lý tài nguyên trong một môi trường năng động. Điều này cho phép người quản lý xem tài nguyên đang được sử dụng ở đâu trên tất cả các dự án, cũng như việc sử dụng dự báo trong tương lai của chúng. Bởi vì tất cả thông tin đều nằm trong một hệ thống tập trung, xung đột tài nguyên trở nên rõ ràng đối với các nhà quản lý dự án và tài nguyên, loại bỏ sự chậm trễ bất ngờ hoặc giới hạn tài nguyên không lường trước được. Kết quả: khả năng sử dụng tài nguyên được tối ưu.

Phân bổ nguồn lực và vai trò ở cấp độ dự án, cho phép các nhà quản lý dự án và nguồn lực để xem xét phân bổ hiện tại. Sử dụng trang Phân tích cho một dự án, người dùng có thể xác định các tài nguyên và vai trò được phân bổ tổng thể hoặc phân bổ dưới cấp và thực hiện các điều chỉnh cho phù hợp.

Người dùng có thể xem các giá trị phân bổ và vai trò các tài nguyên này. Giải quyết vị trí tổng thể thông qua san lấp mặt bằng hoặc thay đổi phân bổ tài nguyên. Thời gian có thể được điều chỉnh để cho phép xem xét phân bổ ở mức cần thiết giúp đưa ra quyết định trong từng giai đoạn của vòng đời dự án.

Các tính năng chính

 • Giao diện người dùng linh hoạt
 • Giao diện tiến độ để thu thập cập nhật trạng thái
 • Quản lý rủi ro tích hợp
 • Nhiệm vụ Lean tích hợp sự quản lý
 • Tối ưu hóa vai trò và tài nguyên, nhu cầu và lập kế hoạch năng lực
 • Dự án phong phú, dựa trên truy vấn lọc
 • Theo dõi tiến độ dự án thực tế
 • Lập kế hoạch kịch bản “Điều gì-Nếu” và tối ưu hóa
 • Trang tổng quan linh hoạt, hiệu suất và báo cáo

Zalo