HỆ THỐNG ĐỖ XE DẠNG XẾP HÌNH – 3D TOUR

Mời các bạn tham quan 3D Tour Hệ thống đỗ xe dạng xếp hình (Puzzle Parking System) do công ty TOTAL PARKING cung cấp và thi công tại dự án SORA GARDENS II

3D Tour do OneBIM thiết kế
Hệ thống đỗ xe dạng xếp hình là như thế nào?

– Hệ thống đỗ xe bán tự động dạng xếp hình được lắp ráp bằng nhiều mô đun, với số tầng linh hoạt có thể chứa được nhiều xe tùy theo diện tích, tốc độ lấy xe nhanh, an toàn
– Hệ thống được lập trình để chọn cách thức di chuyển xe sao cho có thể lấy xe ra nhanh nhất, thời gian lấy và gửi chỉ khoảng 1.5 phút mỗi xe.
– Hệ thống rất hiệu quả cho các khu vực có diện tích nhỏ và trung trên mặt đất hoặc ngầm dưới đất.

Zalo