Xây Dựng Mô Hình Resort Hội An INN

OneBIM cung cấp dịch vụ xây dựng mô hình kết cấu cho Resort Hội An Inn với việc xây dựng mô hình bê tông cốt thép. Với  các kỹ năng chuyên nghiệp, khéo léo của kỹ sư và sử dụng các thiết bị hiện đại  tiên tiến nhất trong việc cung cấp dịch vụ xây dựng mô hình kết cấu tòa nhà. Mô hình xây dựng được đem lại hiệu quả cho khách hàng với một số hình ảnh về mô hình cấu trúc mà OneBIM đã triển khai:

Zalo