Difference Of Plannerly With Traditional Tools

1,500,000 

Prices above do not include tax (VAT)
Available Options

Qty

Plannerly là “Nền tảng quản lý BIM”.

Lập kế hoạch đơn giản hóa việc quản lý dự án BIM bằng cách hợp nhất các tiêu chuẩn, yêu cầu, hợp đồng, trình tự, theo dõi và tuân thủ quy định BIM.

Điều khác biệt của Plannerly với các công cụ quản lý BIM truyền thống là nó được xây dựng dựa trên nền tảng của SmartLeanBIM®: BIM phù hợp, vào đúng thời điểm, bởi đúng người – với những lý do phù hợp. Đây là một nền tảng chung cho tất cả các bên liên quan của dự án để đồng sáng tạo, xem xét, nhận xét và phê duyệt Kế hoạch thực thi BIM; xác định, thống nhất và chỉ định phạm vi; hợp đồng thông qua eSignature; giám sát tiến độ và theo dõi các sản phẩm được giao; kiểm tra sự tuân thủ BIM và xuất bản các mô hình cho từng mốc dự án – tất cả trong một ứng dụng trực tuyến. Đây là một công cụ trực quan độc đáo, chuyển đổi các quy trình lập kế hoạch BIM khó khăn thành các mô-đun, danh mục, phần và nhiệm vụ mà chỉ cần kéo và thả, điều này làm cho nó trở nên thú vị và dễ sử dụng!

Vậy tại sao cần lập kế hoạch triển khai BIM?
Cùng xem video dưới đây để tìm hiểu thêm nhé.

Nếu bạn chưa có tài khoản hãy đăng ký tài khoản miễn phí ngay nhé!

Zalo