Primavera P6 Professional Project Management Software

3,500,000 

Prices above do not include tax (VAT)
Available Options

Qty

Primavera P6 Professional Project Management (PPM) cung cấp cho các nhà quản lý dự án và người lập lịch ngày nay một điều mà họ rất coi trọng: kiểm soát. Primavera P6 PPM, phần mềm quản lý dự án đạt tiêu chuẩn và được công nhận có hiệu suất cao lên đến 100.000 hoạt động!

Những lợi ích khi sử dụng Primavera P6 bao gồm:

  • Lập kế hoạch, lên lịch và kiểm soát các chương trình quy mô lớn và các dự án riêng lẻ
  • Cân đối tài nguyên
  • Theo dõi chi phí cho việc lập hóa đơn và / hoặc Quản lý giá trị kiếm được
  • Theo dõi và đánh giá hiệu suất dự án so với kế hoạch
  • Tích hợp với hệ thống kế toán và quản lý nguồn nhân lực

Zalo