WorkHeld – Site Service Management Application

3,500,000 

Prices above do not include tax (VAT)
Available Options

Qty

Giải pháp quản lý dịch vụ để lắp ráp, dịch vụ và bảo trì

WorkHeld là một nền tảng phần mềm quản lý lực lượng lao động trực quan để bảo trì, dịch vụ khách hàng, sản xuất cũng như lắp ráp và vận hành

                                       
Giải pháp di động cho kỹ thuật viên Lập kế hoạch nguồn lực và dự án hiệu quả   Thông tin đúng thời gian 
WorkHeld cung cấp cho các kỹ thuật viên tất cả thông tin, tài liệu, danh sách kiểm tra và dữ liệu tài sản có liên quan và cho phép lập tài liệu hiệu quả bao gồm các báo cáo kỹ thuật số.
Với WorkHeld, bạn có thể phản ứng nhanh chóng và dễ dàng với các thời gian ngừng hoạt động của máy móc, chuẩn bị bảo trì theo kế hoạch hoặc tạo các dự án lớn và lên lịch cho các kỹ thuật viên chỉ bằng cách kéo và thả.
Với WorkHeld, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về thiết bị của mình cũng như vật liệu, công cụ và danh sách kiểm tra, đồng thời liên kết thông tin liên quan với kế hoạch dự án và nguồn lực.

Với giải pháp WorkHeld, các kỹ thuật viên của bạn sẽ trở nên năng suất và hiệu quả hơn.
Các luồng quy trình kỹ thuật số trở nên dễ dàng hơn nhờ Trợ lý giọng nói WorkHeld tích hợp.

WorkHeld Industrial IoT Service

Tính năng WordHelp

 • Kiểm tra thời gian bắt đầu/ kết thúc
 • Đo lường: lưu các số đo và tài liệu chỉ trong vài bước
 • Theo dõi chi phí: dễ dàng theo dõi chi phí, cả phát hành hóa đơn
 • Giám sát lộ trình: Tài liệu ngày giờ, điểm khởi hành, điểm đến
 • Nhật ký khu vực: Tài liệu điều kiện thời tiết, sự cố đặc biệt, vận chuyển
 • Quản lý cơ sở: Lưu giữ thiết bị và các thông tin liên quan
 • Quản lý vật liệu: Theo dõi vật liệu trong kho và kiểm tra lượng tiêu thụ
 • Quản lý công cụ: Quản lý các công cụ và chia sẻ thông tin với lỹ thuật viên
 • Quản lý sai sót: Tài liệu với nhưng sai sót về ảnh và chú thích
 • Kiểm tra: kiểm tra đa chức năng để thử nghiệm và kiểm soát chất lượng
 • Báo cáo tự động: Tạo báo cáo tự động trên trang web bao gồm cả chữ ký điện tử.
 • Chuyển tài liệu: Đính kèm hình ảnh, tập tin hoặc bất cứ thứ gì trong phần đặt hàng hoặc tài khoản cá nhân
 • Trợ lý giọng nói thông minh: sử dụng giọng nói để truy xuất hoặc ghi lại thông tin
Hệ thống phần mềm tạo ra một nền tảng để lập kế hoạch, thực hiện và số hóa toàn bộ quy trình từ khi tạo đơn hàng đến chữ ký của khách hàng.

WorkHeld có sẵn dưới dạng đám mây và triển khai tại chỗ.
Ứng dụng WorkHelp có thể cài đặt trên 10 thiết bị Windows

Zalo