Managing BIM Tasks Easier

5,000,000 

Prices above do not include tax (VAT)
Available Options

Qty

Cách quản lý các nhiệm vụ BIM
Chúng tôi thấy những cải tiến lớn khi sử dụng bảng BIM Kanban đơn giản để quản lý các tác vụ BIM:

1. Xác định các bước của dự án logic

  • ToDo, doing, Done? Giai đoạn 1, Giai đoạn 2…?

2. In thẻ kế hoạch

  • Thẻ lập kế hoạch giàu hình ảnh đẹp mắt đã sẵn sàng để nâng cao quy trình công việc Quản lý thiết kế tinh gọn của bạn!

3. Xác định sự phụ thuộc

  • Nắm bắt logic giữa các nhiệm vụ để hiển thị các mối quan hệ trên lịch trình.

4. In thẻ tác vụ

  • In các tác vụ cho quy trình lập kế hoạch trực tiếp và quy trình quản lý thiết kế

5. Quản lý tác vụ BIM đơn giản

  • Sử dụng các bộ lọc mạnh mẽ để ưu tiên các nhiệm vụ của riêng bạn và quản lý chúng trong Bảng Kanban BIM đơn giản này!

Hãy thử và cảm nhận nhé!

Zalo