• – Công ty sẽ thảo luận về các yêu cầu mô hình kỹ thuật với Khách hàng trước khi huy động nguồn lực tham gia, đồng ý mục đích sử dụng và ứng dụng cũng như định nghĩa chất lượng của mô hình cuối cùng. Dữ liệu điểm sẽ cung cấp một phương pháp chi tiết và kế hoạch thực hiện cùng ghi chú các mốc quan trọng và khả năng cung cấp để đảm bảo hiệu quả và sự gián đoạn tối thiểu cho các cơ sở hoạt động.
  • – Huy động nhóm quét 3D đến dự án hoặc đến công trường làm việc để bắt đầu thu thập dữ liệu dựa trên luồng công việc hiệu quả và tiết kiệm thời gian của các vị trí thiết lập máy quét theo thỏa thuận với Khách hàng.
  • – Cung cấp các báo cáo thường xuyên về tiến trình trong giai đoạn quét để theo dõi tiến trình theo chương trình công việc đã thỏa thuận.
Phương thức thực hiện – quy trình làm việc
1Xử lý dữ liệu
Nhận dữ liệu từ khách hàng các kiểu dữ liệu cơ bản: .LAS, .XYZ, .FLS, .PTG….

Sử dụng Autodesk Recap đọc dữ liệu pointcloud. ( Ví dụ .XYZ)

2. Dựng mô hình 3D trên Revit
Liên kết dữ liệu từ Recap vào Revit
Dựng các đối tượng tường bằng công cụ ScanToBim

3. Kết quả bàn giaoBàn giao mô hình 2D hoặc 3D tùy thuộc yêu cầu của khách hàng


4. Tổng kết

  • Số lượng dữ liệu đầu vào: 1
  • Số lượng bản vẽ 2D ( dwg và pdf): 3
  • Tổng thời gian thực hiện: 10h
QUÉT 3D LASER VÀ CHUYỂN ĐỔI POINT CLOUD THÀNH 3D
BIMVIETNAM Solutions
Bản vẽ được số hóa luôn có chất lượng tốt nhất

Quí vị muốn được tư vấn thêm?

Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi. Và mọi thắc mắc của quí vị sẽ nhận được sự tư vấn cũng như hổ trợ tốt nhất từ OneBIM

Zalo